5. Qijámat  (Víra v Den Posledního Soudu)

 

    Je to víra v Den Soudný – Den Zmrtvýchvstání , kdy všechna lidská  stvoření budou shromážděna  a  veškeré jejich zlé i dobré skutky budou Alláhem souzeny a odměněny náležitě. Soudný Den bude definitivním Dnem Spravedlnosti a důkazem pro celý vesmír, že Všemohoucí Alláh (SWT) je Stvořitelem všeho z ničeho a že jen On je Jediným Vládcem.